Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Return
0 100 Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy.Odmiana ataku fizycznego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki