Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Sleep Talk
0 100 Jeśli używający tego ataku pokemon śpi, budzi go.
Zobacz wszystkie dostępne ataki