Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fury Cutter
40 95 Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 10.
Zobacz wszystkie dostępne ataki