Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Swagger
0 90 Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia
Zobacz wszystkie dostępne ataki