Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rollout
30 80 Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę
Zobacz wszystkie dostępne ataki