Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Giga Drain
75 100 Regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki