Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bone Rush
25 90 Atakuje od 2 do 5 razy w rundzie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki