Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Spikes
0 100 Więzi przeciwnika w kolcach do 5 rund. Zadaje obrażenia od 10-20.
Zobacz wszystkie dostępne ataki