Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mud-Slap
20 100 Zmniejsza szybkości przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki