Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Scary Face
0 100 Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy
Zobacz wszystkie dostępne ataki