Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Thief
40 100 Regeneruje 25% zdrowia od zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki