Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Substitute
0 100 Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia.
Zobacz wszystkie dostępne ataki