Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rest
0 100 Pokemon regeneruje sobie 100% życia po czym śpi przez 2 rundy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki