Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fury Swipes 18 80 Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy
Zobacz wszystkie dostępne ataki