Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Psywave
0 80 Moc zależna od poziomu używającego. 70% szans że moc będzie od 0,5 do 1 poziomu używającego i 30% szans na moc od 1 do 1,5 poziomu używającego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki