Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Defense Curl
0 100 Zwiększa obronę używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki